PROJECT TYPE
Web Application, App mobile, IoT, Data analytic

TECHNOLOGIES
PHP, MySQL, …

SERVICES PROVIDED
Giải pháp phần mềm đóng gói , không cho phép tinh chỉnh sâu theo yêu cầu, có thể thiết kế quy trình vận hành.

PHÂN PHỐI SẢN PHẨM
Chúng tôi phân phối sản phẩm thông qua các đối tác kinh doanh, chúng tôi vẫn có trách nhiệm hổ trợ khách hàng trong các trường hợp đối tác thực hiện sai quy trình phân phối. Trên nguyên tắc dữ liệu sinh ra là sở hữu của khách hàng, phần mềm phần phối hiện nay chỉ được cung cấp trên nền tảng điện toán đám mây. Mọi sự hổ trợ liên quan đến sử dụng do đối tác xử lý.